028 6684 7686 - 094 616 6868
info@thantoc.com.vn
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

PHẦN MỀM TÀI CHÍNH

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Tài chính có vai trò như chiếc xương sống của doanh nghiệp, quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh mới được suôn sẻ ổn định.

 

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN, CÔNG NỢ

Quản lý quỹ tiền mặt VNĐ và tiền USD.
Quản lý các tài khoản ngân hàng. Quản lý công nợ: nợ đầu kỳ, nợ cuối kỳ, phát sinh công nợ.
Quản lý công nợ từng khách hàng, từng khoản chi.
Quản lý các công nợ tạm ứng - hoàn chi của từng khách hàng.

 

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG, PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG LINH ĐỘNG, RÕ RÀNG

Phân quyền cho từng cấp bậc, quyền hạn.
Chat trao đổi nội bộ của nhân viên (chat server).

 

HỆ THỐNG BÁO CÁO RÕ RÀNG, CHÍNH XÁC

Báo cáo các hoạt động thu chi của từng chi nhánh, thu chi tổng công ty, báo cáo giao dịch không đủ chứng từ, báo cáo hoàn ứng ....
Báo cáo công nợ, dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận.
Báo cáó trọng số, cơ cấu chi trong toàn bộ công ty.

 

DUYỆT CHI, XEM BÁO CÁO TRÊN APP ĐIỆN THOẠI

Cho phép kiểm tra các hoạt động thu chi trên app điện thoại; Cho phép ký duyệt chi trên app điện thoại; Thông báo số lượng phiếu cần duyệt chi trên app; Chi tiết của 1 phiếu duyệt chi; Báo cáo hoạt động thu chi.

 

BẢO MẬT CAO

Tính năng cảnh báo nghi ngờ.
Hệ thống tường lửa bảo mật 2 lớp, bảo mật tin nhắn OTP.

 

LIÊN KẾT

Liên kết phần mềm web và App IOS.
Kết nối các phần mềm hiện có của Công ty.

QUẢN LÝ THU, QUẢN LÝ CHI VỚI CÁC CHỨC NĂNG GIÚP DOANH NGHIỆP KHÔNG TỐN NHIỀU THỜI GIAN, CÔNG VIỆC TRONG SUỐT, LINH ĐỘNG GIỮA CÁC CẤP BẬC

Tạo phiếu chi, phiếu thu; Sửa chữa phiếu chi sai thông tin trên phần mềm; Phân quyền duyệt chi; Scan chữ ký, áp dụng chữ ký vào phiếu duyệt chi.
Cho phép ký duyệt chi online giúp cho người chủ có thể duyệt chi mọi lúc mọi nơi thuận tiện cho nhân viên, không mất thời gian phải chờ cấp trên duyệt chi khi cấp trên ra ngoài.
Thể hiện các trạng thái phiếu chi, đã duyệt, chờ duyệt, không được duyệt (có phiếu phê duyệt ghi chú lý do không được duyệt của lãnh đạo).

 

 

PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI