LHHKHKT

TS Hồ Uy Liêm – Chủ Tịch Liên Hiệp các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật trao chứng nhận Doanh Nghiệp Khoa Học cho Ông Nguyễn Tấn Hoàng Cương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Biểu thức bảo mật *