CHO THUÊ THIẾT BỊ Vi – POWER

  1. Thiết bị cho thuê :
  • Cho thuê thiết bị bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ ắc quy Vi – Power .
  • Đối tượng sử dụng :
  • Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, trạm điều khiển ngành điện, data center, các hệ thống nguồn dự phòng khác có công suất lớn . .
  • 1 chu kỳ bảo dưỡng ắc quy kéo dài ít nhất 3 tháng .
  • Kéo dài thời dài hoạt động ắc quy lên đến 2 lần .
  • Như vậy nếu thuê thiết bị sẽ tiết kiệm chi phí bảo dưỡng của đơn vị hàng năm và điều đặc biệt là hệ thống nguồn dự phòng luôn ổn định .

Liên hệ : 091 991 0202 Email : info@thantoc.com.vn