CHO THUÊ THIẾT BỊ VI – POWER

CHO THUÊ THIẾT BỊ Vi – POWER

BẢO DƯỠNG ACCU TỰ ĐỘNG KÉO DÀI TUỔI THỌ ACCU CHO CÁC HỆ THỐNG NGUỒN DỰ PHÒNG

Thiết bị cho thuê :

 • Thiết bị bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ accu : Vi – Power
 • Cho thuê thiết bị bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ accu Vi – Power
 • Bảng giá dịch vụ :
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị bảo dưỡng & kéo dài tuổi thọ accu  
 • Thiết bị/ tháng
 • Thiết bị/ năm
 • Đối tượng sử dụng :
 • Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, trạm điều khiển ngành điện, data center, các hệ thống nguồn dự phòng khác có công suất lớn . .
 • 1 chu kỳ bảo dưỡng accu kéo dài ít nhất 3 tháng .
 • Kéo dài thời dài hoạt động accu lên đến 2 lần .
 • Như vậy nếu thuê thiết bị sẽ tiết kiệm chi phí bảo dưỡng của đơn vị hàng năm và điều đặc biệt là hệ thống nguồn dự phòng luôn ổn định .
 • Liên hệ: 094 616 6868

TTC – 2013