3

Hình 3 : Bề mặt bản cực đã được sống lại sau khi loại bỏ một phần sulfate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Biểu thức bảo mật *