1

Hình 1 : Bề mặt bản cực khi chưa bị sunfate.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Biểu thức bảo mật *