2

Hình 2: Bề mặt bản cực bị bám đầy sulfate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Biểu thức bảo mật *